Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Açık Hava Basıncı Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Açık Hava Basıncı : Atmosferdeki gazlar ağırlıkları nedeniyle yeryüzüne bir basınç uygular. Bu basınca açık hava basıncı denir. Açık hava basıncı barometre ile ölçülür.
Basınç Nedir ? (Özet) : Havanin belirli bir yüzey üzerine yaptiği baski (hava basinci). Havanin bu baskisi barometre ile ölçülür. Atmosferdeki türlü akintilarin etkisi ile değişiklikler gösterir ve deniz yüzünden yükseldikçe azalir. Basincin az olduğu yerlere alçak basinç alani fazla olduğu yerlere yüksek basinç alani denir. Basinç üzerinde, ayni zamanda günlük ve yillik değişiklikler de olur. Günlük basinç değişmeleri, toprakta genel olarak sabahlari ve öğleden sonralari alçak basinç; öğleden önce ve akşamin geç saatlerinde yüksek basinç şeklinde olur. Kara ve denizlerin dağiliş şekilleri ile ilgili olarak kişin alçak basinç alanlari denizler üzerinde, yüksek basinç alanlari karalar üzerinde meydana gelir. Yazin ise bunun tersi olur.

Atmosfer Basıncı (Hava Basıncı)


Atmosferi oluşturan gazlar, ağırlıkları ile cisimler üzerine bir kuvvet uygular. Bu kuvvete atmosfer basıncı denir. Atmosfer basıncı barometre ile ölçülür ve milibar(mb) birimi ile değerlendirilir. Normal hava basıncı, 45° enleminde, 15°C sıcaklıkta ve deniz yüzeyinde 1cm² ‘lik yüzeye düşen havanın ağırlığıdır. Bu ağırlık 1033 gr’dır ve 1013 mb hava basıncına eşittir.
1013 milibar normal basınç kabul edilir. Bu değerin üzerindekilere yüksek basınç(antisiklon), altındakilere ise, alçak basınç(siklon) denir. Yeryüzünde şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek basınç değeri 1079 mb’dır. Ölçülen en düşük basınç ise 886 mb’dır. Hava basıncı ilk kez 1643 yılında İtalyan bilim adamı Torricelli tarafından civalı bir barometre ile ölçülmüştür. Toriçelli, deneyini deniz seviyesinde 15°C’de yapmıştır. Uzunluğu 1 metre olan ucu kapalı 1 cm çapında cam boru tamamen civa doldurularak açık ağzı kapatılmış ve civa kabına daldırdıktan sonra açılmıştır. Boru içerisindeki civa tamamen kaba boşalmayıp 76 cm’de dengede kaldığı gözlenmiştir. Atmosfer basıncı yere ve zamana göre farklılık gösterir.
Atmosfer basıncını etkileyen faktörler şunlardır;
1. Sıcaklık
Hava ısındıkça genleşir ve hafifler. Soğudukça sıkışır ve ağırlaşır. Bu nedenle havanın soğuk olduğu yerlerde basınç yüksek, sıcak olduğu yerlerde düşüktür. Yani sıcaklıkla basınç arasında ters orantı vardır. Bu yüzden ekvatorda alçak basınç alanı, kutuplarda ise yüksek basınç alanı bulunur.
2. Mevsim
Mevsime göre sıcaklık değiştiği için atmosfer basıncı da değişir. Örneğin; Türkiye’de yaz mevsiminde daha çok alçak basınç alanları, kış mevsiminde ise yüksek basınçalanları oluşur.
3. Yükseklik
Yükselti ile basınç arasında ters orantı vardır. Yükseklere çıkıldıkça atmosferin basıncı düşer. Bunun nedeni yükseldikçe atmosferin kalınlığı ile birlikte ağırlığının ve gazlarının yoğunluğunun azalmasıdır.
4. Yerçekimi
Yerçekimi ile basınç arasında doğru orantı vardır. Yerçekimi arttıkça basınç da artış gösterir. Cisimlerin ağırlığı yerçekimine bağlıdır. Yerçekimi dünyanın şeklinde dolayı ekvatorda az, kutuplarda fazladır. Buna bağlı olarak hava basıncı ekvatorda, kutuplara göre daha azdır.
5. Dinamik Etkenler
Hava kütlelerinin alçalarak yığılması veya yükselerek seyrelmesi sonucunda ortaya çıkar. Örneğin troposferin üst kısımlarında ekvatordan kutuplara doğru esen ters alize rüzgarları dünyanın günlük hareketinin etkisiyle 30° enlemleri civarında alçalarak yüksek basınç alanlarını oluştururlar.
Batı ve kutup rüzgarları ise 60° enlemleri civarında karşılaşıp yükselirler ve burada alçak basınç alanalrını oluştururlar. Bu şekilde hava hareketlerine bağlı olarak oluşan basınç merkezlerine dinamik basınç merkezleri denir.
6. Rüzgarlar
Rüzgarlar havanın yoğunluğunu ve sıcaklığını etkileyerek atmosfer basıncını değiştirir.

Hava Basıncının Ölçülmesi


Basınç, meteorolojik elemanların en önemlilerinden biridir. Bir yüzeyin birim alanına bu yüzey üzerindeki hava sütununun yapmış olduğu etkiye basınç kuvveti denir.

Basınç (P)= Kuvvet (F) Yüzey (A)Atmosferik basıncın ölçülmesinde üç ana metot vardır:
1. Atmosferik sütunun, bir sıvı sütunu ile dengesini kullanmaktır. Sıvı olarak alçak buhar basıncına sahip civa kullanılır. En sıhhatli ölçüm bu metotla yapılır.
2. Bir zarın veya bir metal levhanın bir tarafındaki basınç, diğer taraftakinden farklı ise zarın şekli değişir. Bu metotdan yararlanarak Aneroid (Metal) Barometreler ve barograflar yapılmıştır.
3. Sıvıların kaynama noktaları yüzeyleri üzerindeki basınca bağlıdır. Sıvı üzerindeki buhar basıncı, üzerinde duran atmosferin basıncına eşit olunca buharlaşma başlar. Sıvının kaynama noktası ölçülerek barometrik basınç bulunur. Müfettiş barometresi olarak kullanılan hipsometreler bu metotdan yararlanarak yapılmışlardır.

Civalı barometreye göre basınç ölçümü standarttır. Diğer aletler civalı barometreye göre ayarlanır.

Atmosferik Basınç Birimleri


Basıncın Ölçülmesinde muhtelif birimler kullanılmaktadır. Meteorolojik amaçlarla basınç ölçülmesinde kullanılan eski birim milibardır. Ancak, WMO tarafından 1 milibara eşit olan hektopaskal (hPa), yeni basınç birimi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca cıvalı barometrelerden bazıları standart şartlar altında «mm» veya «inç» olarak taksimatlandırılmışlardır. Bu standart şartlar altında 760 mm. lik gerçek ıskala yüksekliğine sahip olan civa sütunu 1013,250 hektopaskallık bir basınç meydana getirir.

Barometre Nedir


Atmosferin basımcını ölçmek için kullanılan alet "barometre" diye tanımlanır. Hava soğuk ve durgunken daha yoğundur dolayısıyla basınç fazladır . Isınan hava yükselir ve basıncı azalır.

Meteoroloji tahminlerinin yapılmasında, yeryüzünün hangi bölgelerinde yüksek ve alçak basıncın oluştuğunu bilmek son derece önemlidir. Bu nedenle,yeryüzünün her tarafında de-vanlı olarak barometrelerin gösterdiği basınçları izleyen gözlemciler vardır.

Barometreler "cıvalı" ve madeni olmak üzere ikiye ayrılır. Cıvalı barometrenin esasını ilk kez 1643 yılında İtalyan fizikçi Evangelista Toricelli bulmuştur. Basit bir civalı barometrede bir kabın içine üç santimetre kadar kalınlıkta cıva konulmuştur. 90 santim uzunluğundaki ince bir cam boru da cıvayla doldurulur ve ince cam borunun açık tarafı cıva kabına daldırılır. Boru dik tutulduğu zaman, içindeki cıva seviyesinin düşmekte olduğunu görürüz. Cıva seviyesi 76 santimetreye kadar düşer ve orada durur. Borudaki cıva,kapdaki cıvanın yüzeyine olan basınç etkisiyle daha fazla düşmez.Ancak cıva kabının yüzeyine basınç artarsa, boruda bulunan cıvanın seviyesi tekrar yükselir. Cıvalı barometlerinin temel çalışma ilkesi işte budur.

Deniz seviyesinde.borudaki cıvanın seviyesi 76 santimdir. Havadaki değişiklikler, cıvanın seviyesini 69-79 santim arasında değişimler gösterecek şeklinde etkiler.Ayrıca, yüksekliğin artması da cıva seviyesini değiştirecek düzende etkiler yapar. 3000 metrede cıva seviyesi 50 , 6000 metrede 32. 900 metrede 22 santime düşer. Cıvanın "yükselmesi "yüksek basıncı" vani iyi havayı gösterir. Bunun aksi de " alçak basıncı" dolayısıyla kötü havayı belirtir.

Modern barometrelerde cıva kabının yerine bir hazne kullanılmaktadır.

Cıvalı barometreler çabuk kırılabileceği için,bunların yerine "madenî barometre" lerden yararlanmak yoluna gidilmiştir. Evlerde kullanılan barometreler genellikle U harfi şeklinde bükülmüş, böylece şekillendirilmiş bir boru yapısındadır. U şeklindeki cam borunun uzun kolu tepede kapalı olup. kol aşağıda açıktır. Daha modern barometre türü " aneroid barometre " diye tanımlanır. Bu tür barometrelerde cıva kullanılmaz. Oyuk ve yuvarlak metal bir kutunun içindeki hava pompayla alınmıştır. Aneroid barometrenin temel kısmı, havası alındıktan sonra sıkıca kapatılmış olan bu metal kutudur.

METAL BAROMETRE (ANEROID BAROMETER)


Atmosferik basıncı ölçmede kullanılan alet. İlk defa, 1843'de Vidie tarafından geliştirilmiştir ve herhangi bir sıvı içermez. Temel şekliyle, içinin havası boşaltılmış, ince ince ve yol yol kıvrımlı bir maden kapsülden oluşur. Kapsülün üzerine etki eden hava basıncı ileticiler yoluyla göstergeden izlenir hale getirilir. Maden kapsül ya fosfor bronzdan ya da berilyum bakırdan yapılmıştır. Taşınabilirliği özelliğiyle cıvalı barometrelere tercih edilir fakat metalin elastikiyeti, kullanılan yay ve iletici düzeneklerden kaynaklanabilecek hataları ortadan kaldırmak için zaman zaman cıvalı barometrelerle hatasının karşılaştırılması gerekir. Yazıcısına "aneroidograph" adı verilir.

Barograf
Belirli bir süre içerisinde, mutlak hava basıncını m bar (0,750062 mm Hg) veya tor (1 mm Hg) cinsinden yazılı olarak kaydeden basınç ölçü cihazı.


Açık Hava Basıncı Resimleri

 • 0
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Açık Hava Basıncı Sunumları

 • 1
  Önizleme: 2 ay önce

  Gazlarda Basınç Ödevi Slayt Sunumu (PPTX)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / BASINÇGAZLARDA BASINÇ 1

  2. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / BASINÇ2Hava hem yeryüzüne hem içerisinde bulunan bütün yüzeylere moleküllerinin ağırlığı ve hareketleri nedeniyle bir kuvvet uygular. Bu kuvvetin yeryüzündeki birim yüzey alanına uyguladığı basınca “açık hava basıncı” veya “atmosfer basıncı” denir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  3. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / BASINÇ3Peki, kalınlığı binlerce kilometreyi bulan atmosferin uyguladığı atmosfer basıncını neden hissetmediğimizi hiç düşündünüz mü? Atmosfer basıncı, vücut içi basıncımız ile dengelendiği için hissedilmez. Astronotların uzaya giderken özel elbiseler giymelerinin nedeni de bu basınçtır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  4. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / BASINÇ4Atmosfer denilen çok büyük gaz tabakası, yerçekimi tarafından çekildiği için yeryüzüne yaklaştıkça gaz taneciklerinin yoğunluğu artarken yukarılara çıkıldıkça azalır. Yükseklere çıkıldıkça atmosferin yoğunluğu ve yukarıda kalan atmosferin yüksekliği (derinliği) azalır. Bu sebeple deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Aşağı inildikçe atmosferin yoğunluğu ve yüksekliği arttığından açık hava basıncı da artar.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  5. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / BASINÇ5Açık hava basıncı üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen İtalyan fizik ve matematik bilgini Torricelli, deniz seviyesinde 0 oC sıcaklıkta şekildeki düzeneğin benzeri ile bir deney yapmıştır.Torricelli, yaklaşık 1 m uzunluğunda ve bir ucu kapalı olan cam boruyu tamamen civa ile doldurur. Borunun açık ağzını kapatarak içinde bir miktar civa bulunan çanağa daldırır ve borunun ağzını açar.Borudaki civanın bir kısmının çanağa boşaldığını ve bir süre sonra civa seviyesinin 76 cm’de dengede kaldığını gözler.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  6. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / BASINÇ6Civanın kaba tamamen boşalmama nedeni, açık hava basıncının, borudaki civa basıncını dengelemesidir. Aynı deneyin değişik kesitteki borularla veya bu boruların değişik açılarla yerleştirilerek yapılması durumunda da borudaki civa seviyesinin yine 76 cm olduğu gözlenir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  7. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / BASINÇ7Torricelli, bu deney sonucunda deniz seviyesinde 0 oC sıcaklıktaki açık hava basıncının 76 cm-civa basıncı olduğunu ifade eder. 76 cm-civa = 1 atm Açık hava basıncı barometre ile ölçülür.Torricelli’nin yaptığı deney basit bir civalı barometre modelidir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  8. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / BASINÇ8Torricelli deneyinde cam borudaki sıvı yüksekliği -Kullanılan sıvının yoğunluğuna, -Deneyin yapıldığı yerin deniz seviyesinden yüksekliğine,-Deneyin yapıldığı ortamın sıcaklığına,-Deneyin yapıldığı ortamın nem miktarına,-Borunun üst kısmında hava olup olmamasına bağlıdır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  9. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / BASINÇ9Cam borudaki sıvı yüksekliği -Borunun uzunluğuna,-Borunun kalınlığına,-Borunun şekline,-Borunun eğimine,-Çanaktaki sıvı miktarına bağlı değildir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  10. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / BASINÇ10Açık Hava Basıncının Etkisi İle Gerçekleşen Bazı OlaylarAğzına kadar su dolu bardağın üzerine kağıt kapatıp elimizle tutarak bardağı ters çevirdiğimizde suyun dökülmediğini görürüz. Kağıdın düşmesini engelleyen açık havanın kağıda ve suya uyguladığı gaz basıncıdır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  11. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / BASINÇ11Bir pet şişe içindeki hava çekilirse şişe büzülür. Bunun sebebi plastik şişenin içindeki havanın bir kısmı boşalınca içerideki basıncın açık hava basıncından küçük olmasıdır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  12. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / BASINÇ12Düz yüzeylere yapıştırılan vantuz içinde hava kalmadığı için dışarıdaki açık havanın vantuz üzerine yaptığı basınç vantuzun zeminde yapışık kalmasını sağlar.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  13. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / BASINÇ13Pipetteki hava emildiğinde açık hava basıncının etkisiyle sıvı, pipet içinde yükselir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  14. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / BASINÇ14Kapalı Kaplarda Gaz BasıncıGazlar konuldukları kabı tamamen doldurur. Gazlar, sıkıştırılabilme özelliklerinden dolayı uygulanan basınç altında çok küçük hacimlere sığdırılabilir. Gaz molekülleri yer yönde serbestçe hareket eder.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  15. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / BASINÇ15 Sadece atmosferin değil, kapalı kaplardaki gazların da basıncı vardır. Gazların ağırlıkları ve yoğunlukları çok küçük olduğu için kapalı bir kaptaki gaz basıncının esas nedeni, gaz moleküllerinin birbirine ve kabın yüzeylerine çarpmasıdır.  Sıcaklık ve hacim sabit kalmak koşuluyla kapalı kap içindeki gaz miktarı arttırılırsa birim yüzeye çarpan molekül sayısı artacağından basınç da artar. Kapalı kaplarda gaz basıncı, kabın içerisindeki her noktada aynıdır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  16. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / BASINÇ16Şekildeki top içinde bulunan gaz molekülleri birbirine ve topun iç yüzeylerine sürekli çarparak topu içten dışa doğru iter. Top içerisinde bulunan gaz molekülleri, her yönde hareket ederek topun çeperlerine bir kuvvet uygular. Bu kuvvetin meydana getirdiği basınç, topun şişmesini sağlar.  Basınç, kabın içerisindeki her noktada aynıdır. Bunu şişirilen bir topun her tarafının aynı anda hareketlenmesinden veya şişirilmiş bir bisiklet tekerleğinin düzgün görünmesinden anlayabiliriz.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  17. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / BASINÇ17Gazlar yüksek basınç altında sıvılaştırılarak metal kaplarda saklanır. Kullanılmak istendiğinde kabın vanası açılır ve yüksek basınçtan kurtulan sıvı tekrar gaz haline geçer.Buna hastanelerdeki oksijen tüpleri ve evlerde kullandığımız mutfak tüpleri örnek verilebilir.Pipetle içecek içerken, elektrikli süpürge ile yerleri süpürürken, otomobil lastiğini şişirirken gaz basıncından yararlanırız.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  18. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / BASINÇ18Hava hem yeryüzüne hem içerisinde bulunan bütün yüzeylere moleküllerinin ağırlığı ve hareketleri nedeniyle bir kuvvet uygular. Bu kuvvetin yeryüzündeki birim yüzey alanına uyguladığı basınca “açık hava basıncı” veya “atmosfer basıncı” denir. Deniz seviyesinde 0 oC sıcaklıktaki açık hava basıncı 76 cm-civa basıncına eşittir.Yükseklere çıkıldıkça atmosferin yoğunluğu ve derinliği azaldığı için açık hava basıncı azalır. Gazların ağırlıkları ve yoğunlukları çok küçük olduğu için kapalı bir kaptaki gaz basıncının esas nedeni, gaz moleküllerinin birbirine ve kabın yüzeylerine çarpmasıdır.  Kapalı kaplarda gaz basıncı, kabın içerisindeki her noktada aynıdır.style.visibilitystyle.visibility

Açık Hava Basıncı Videoları

 • 2
  2 ay önce

  10dk'da AÇIK HAVA BASINCI

 • 2
  2 ay önce

  Açık Hava Basıncı Deneyi Deneyler eşliğinde açık hava basıncı...

 • 1
  2 ay önce

  10dk da AÇIK HAVA BASINCI (GAZ BASINCI)

Açık Hava Basıncı Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Açık Hava Basıncı Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)